Autodesk2017全系列下载地址(官方下载地址)+Autodesk2017全系列注册机

  • Autodesk2017全系列下载地址(官方下载地址)+Autodesk2017全系列注册机已关闭评论
  • 6,938 次浏览
  • A+
所属分类:图形图像

注意:本站启用了缓存系统,如果你的账户登陆不了,那是因为缓存导致,刷新再登陆一次即可。如还不行,只需打开任意一篇文章,然后刷新登陆即可。本站独家汉化、原创汉化,所有发布软件均为中文,非汉化或中文软件一律不收录不发布。如果你有需要的软件下载不到、链接失效或者下载了没有汉化。可以申请本站汉化,私信本站即可,仅对本站VIP会员开放。

Autodesk2017全系列下载地址(官方下载地址)+Autodesk2017全系列注册机 由 心语家园(https://www.xinyucn.cc/)独家或原创发布,你可通过右上角“私信本站”联系我们。

Autodesk 2017 全系列产品及注册机下载由心语家园(xinyucn)独家整理发布。Autodesk 是一家软件公司,专门为建筑,工程,建筑,制造,媒体,娱乐行业和所有其他类型的图形设计专业人士制作软件。 Autodesk在3D设计,工程和娱乐软件领域扮演着领导者的角色。我们通知您关于 Autodesk 所有产品 KeyGen 的信息,这些信息适用于 Autodesk 的所有产品。 部分仅适用于64 位 Windows 操作系统。

Autodesk2017全系列下载地址(官方下载地址)+Autodesk2017全系列注册机

AutoCAD 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_English_Win_32bit_dlm.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

AutoCAD Architecture 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ARCHDESK/DLM/AutoCAD_Architecture_2017_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ARCHDESK/DLM/AutoCAD_Architecture_2017_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ARCHDESK/DLM/AutoCAD_Architecture_2017_English_Win_32bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ARCHDESK/DLM/AutoCAD_Architecture_2017_English_Win_32bit_dlm_002_002.sfx.exe

AutoCAD MAP 3D 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MAP/DLM/Autodesk_Map_2017_English_Win_64bit_DLM_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MAP/DLM/Autodesk_Map_2017_English_Win_64bit_DLM_002_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MAP/DLM/Autodesk_Map_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_DLM_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MAP/DLM/Autodesk_Map_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_DLM_002_002.sfx.exe

AutoCAD LT 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACDLT/DLM/AutoCAD_LT_2017_NWL_English_Win_64bit_dlm.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACDLT/DLM/AutoCAD_LT_2017_NWL_English_Win_32bit_dlm.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACDLT/DLM/AutoCAD_LT_2017_English_LP_Win_64bit_dlm.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACDLT/DLM/AutoCAD_LT_2017_English_LP_Win_32bit_dlm.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACDLT/DLM/AutoCAD_LT_2017_NWL_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACDLT/DLM/AutoCAD_LT_2017_NWL_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe

AutoCAD Electrical 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACAD_E/DLM/AutoCAD_Electrical_2017_English_Win_32bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACAD_E/DLM/AutoCAD_Electrical_2017_English_Win_32bit_dlm_002_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACAD_E/DLM/AutoCAD_Electrical_2017_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACAD_E/DLM/AutoCAD_Electrical_2017_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACAD_E/DLM/AutoCAD_Electrical_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACAD_E/DLM/AutoCAD_Electrical_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACAD_E/DLM/AutoCAD_Electrical_2017_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACAD_E/DLM/AutoCAD_Electrical_2017_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm_002_002.sfx.exe

AutoCAD Mechanical 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/AMECH_PP/DLM/AutoCAD_Mechanical_2017_English_Win_32bit_dlm.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/AMECH_PP/DLM/AutoCAD_Mechanical_2017_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/AMECH_PP/DLM/AutoCAD_Mechanical_2017_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/AMECH_PP/DLM/AutoCAD_Mechanical_2017_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/AMECH_PP/DLM/AutoCAD_Mechanical_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/AMECH_PP/DLM/AutoCAD_Mechanical_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

AutoCAD MAP 3D 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MAP/DLM/Autodesk_Map_2017_English_Win_64bit_DLM_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MAP/DLM/Autodesk_Map_2017_English_Win_64bit_DLM_002_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MAP/DLM/Autodesk_Map_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_DLM_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MAP/DLM/Autodesk_Map_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_DLM_002_002.sfx.exe

Inventor 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVNTOR/DLM/Inventor_2017_English_Win_64bit_dlm_001_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVNTOR/DLM/Inventor_2017_English_Win_64bit_dlm_002_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVNTOR/DLM/Inventor_2017_English_Win_64bit_dlm_003_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVNTOR/DLM/Inventor_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVNTOR/DLM/Inventor_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVNTOR/DLM/Inventor_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_003_003.sfx.exe

AutoCAD MEP 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/BLDSYS/DLM/AutoCAD_MEP_2017_English_Win_32bit_dlm_001_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/BLDSYS/DLM/AutoCAD_MEP_2017_English_Win_32bit_dlm_002_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/BLDSYS/DLM/AutoCAD_MEP_2017_English_Win_32bit_dlm_003_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/BLDSYS/DLM/AutoCAD_MEP_2017_English_Win_64bit_dlm_001_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/BLDSYS/DLM/AutoCAD_MEP_2017_English_Win_64bit_dlm_002_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/BLDSYS/DLM/AutoCAD_MEP_2017_English_Win_64bit_dlm_003_003.sfx.exe

AutoCAD Utility Design 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/UTLDESN/DLM/AutoCAD_Utility_Design_2017_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/UTLDESN/DLM/AutoCAD_Utility_Design_2017_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Vault Basic 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVVAU/DLM/VBC2017_ENU_32_64bit_dlm.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVVAU/DLM/VBS2017_ENU_64bit_dlm.sfx.exe

Inventor 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVNTOR/DLM/Inventor_2017_English_Win_64bit_dlm_001_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVNTOR/DLM/Inventor_2017_English_Win_64bit_dlm_002_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVNTOR/DLM/Inventor_2017_English_Win_64bit_dlm_003_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVNTOR/DLM/Inventor_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVNTOR/DLM/Inventor_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVNTOR/DLM/Inventor_2017_Simplified_Chinese_64bit_dlm_003_003.sfx.exe

Autodesk Navisworks Manage 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/NAVMAN/DLM/Autodesk_Navisworks_Manage_2017_Multilingual_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/NAVMAN/DLM/Autodesk_Navisworks_Manage_2017_Multilingual_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Inventor LT 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVLT/DLM/Inventor_LT_2017_English_Win_32bit_dlm.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVLT/DLM/Inventor_LT_2017_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVLT/DLM/Inventor_LT_2017_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVLT/DLM/Inventor_LT_2017_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVLT/DLM/Inventor_LT_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/INVLT/DLM/Inventor_LT_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Moldflow Adviser Ultimate 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MFAA/DLM/MFAA_2017_Multilingual_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MFAA/DLM/MFAA_2017_Multilingual_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Autodesk Advance Steel 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ADSTPR/DLM/ADSTPR_2017_ML_WIN_64BIT_DLM.sfx.exe

Moldflow CAD Doctor 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MFCD/DLM/MFCD_2017_Multilingual_Win_64bit_dlm.sfx.exe

Moldflow Synergy 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MFS/DLM/MFS_2017_Multilingual_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MFS/DLM/MFS_2017_Multilingual_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Moldflow Design (formerly Simulation DFM) 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/SIMDFM/DLM/SIMDFM_2017_Multilingual_Win_64bit_dlm.sfx.exe

Robot Structural Analysis Pro 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RSAPRO/DLM/Robot_Structural_Analysis_Professional_2017_Multilingual_Win_64bit_dlm.sfx.exe

Moldflow Insight Ultimate 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/MFIA/DLM/MFIA_2017_Multilingual_Win_64bit_dlm.sfx.exe

AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 English 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/DSADV/DLM/ADS_Ultimate_2017_English_Win_32bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/DSADV/DLM/ADS_Ultimate_2017_English_Win_32bit_dlm_002_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/DSADV/DLM/ADS_Ultimate_2017_English_Win_64bit_dlm_001_004.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/DSADV/DLM/ADS_Ultimate_2017_English_Win_64bit_dlm_002_004.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/DSADV/DLM/ADS_Ultimate_2017_English_Win_64bit_dlm_003_004.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/DSADV/DLM/ADS_Ultimate_2017_English_Win_64bit_dlm_004_004.sfx.exe

Vault Workgroup 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/VLTWG/DLM/VWC2017_ENU_32_64bit_dlm.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/VLTWG/DLM/VWS2017_ENU_64bit_dlm.sfx.exe

Product Design Suite 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/PDSU/DLM/PRDSU_2017_Enu_Win_64bit_dlm_001_006.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/PDSU/DLM/PRDSU_2017_Enu_Win_64bit_dlm_002_006.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/PDSU/DLM/PRDSU_2017_Enu_Win_64bit_dlm_003_006.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/PDSU/DLM/PRDSU_2017_Enu_Win_64bit_dlm_004_006.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/PDSU/DLM/PRDSU_2017_Enu_Win_64bit_dlm_005_006.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/PDSU/DLM/PRDSU_2017_Enu_Win_64bit_dlm_006_006.sfx.exe

Vault Professional 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/VLTM/DLM/VPC2017_ENU_32_64bit_dlm.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/VLTM/DLM/VPS2017_ENU_64bit_dlm.sfx.exe

Documentation 下载链接:

http://help.autodesk.com/view/ACD/2017/ENU/

http://download.autodesk.com/us/support/files/autocad_2017_help_download/AutoCAD_2017_Product_Help_English_Win_32_64bit_dlm.sfx.exe

Autodesk Navisworks Simulate 2017 下载链接:

http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/NAVSIM/DLM/Autodesk_Navisworks_Simulate_2017_Multilingual_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/NAVSIM/DLM/Autodesk_Navisworks_Simulate_2017_Multilingual_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

欧特克公司2017产品密钥大全
3ds Max 2017 产品密钥 128I1
3ds Max with Softimage 2017 产品密钥 978I1
Advance Steel 2017 产品密钥 959I1
Alias AutoStudio 2017 产品密钥 966I1
Alias Concept 2017 产品密钥 A63I1
Alias Design 2017 产品密钥 712I1
Alias Surface 2017 产品密钥 736I1
AutoCAD 2017 产品密钥 001I1
AutoCAD Architecture 2017 产品密钥 185I1
AutoCAD Design Suite Premium 2017 产品密钥 768I1
AutoCAD Design Suite Standard 2017 产品密钥 767I1
AutoCAD Electrical 2017 产品密钥 225I1
AutoCAD Inventor LT Suite 2017 产品密钥 596I1
AutoCAD LT 2017 产品密钥 057I1
AutoCAD LT with CALS Tools 2017 产品密钥 545I1
AutoCAD Map 3D 2017 产品密钥 129I1
AutoCAD Mechanical 2017 产品密钥 206I1
AutoCAD MEP 2017 产品密钥 235I1
AutoCAD Plant 3D 2017 产品密钥 426I1
AutoCAD Raster Design 2017 产品密钥 340I1
AutoCAD Revit LT Suite 2017 产品密钥 834I1
Autodesk Inventor Nastran 2017 产品密钥 987I1
Building Design Suite Premium 2017 产品密钥 765I1
Building Design Suite Standard 2017 产品密钥 784I1
Building Design Suite Ultimate 2017 产品密钥 766I1
Civil 3D 2017 产品密钥 237I1
Fabrication CADmep 2017 产品密钥 839I1
Fabrication CAMduct 2017 产品密钥 842I1
Fabrication ESTmep 2017 产品密钥 841I1
Factory Design Suite Premium 2017 产品密钥 757I1
Factory Design Suite Standard 2017 产品密钥 789I1
Factory Design Suite Ultimate 2017 产品密钥 760I1
Flame 2017 产品密钥 C0TI1
Flame Assist 2017 产品密钥 C0YI1
Flame Premium 2017 产品密钥 C0VI1
Flare 2017 产品密钥 C0WI1
Helius PFA 2017 产品密钥 899I1
HSM – Premium 2017 产品密钥 C13I1
HSM – Ultimate 2017 产品密钥 C12I1
HSMWorks -Ultimate 2017 产品密钥 872I1
Infrastructure Design Suite Premium 2017 产品密钥 786I1
Infrastructure Design Suite Standard 2017 产品密钥 787I1
Infrastructure Design Suite Ultimate 2017 产品密钥 785I1
InfraWorks 2017 产品密钥 927I1
Inventor 2017 产品密钥 208I1
Inventor HSM – Ultimate 2017 产品密钥 970I1
Inventor LT 2017 产品密钥 529I1
Inventor Professional 2017 产品密钥 797I1
Inventor Tolerance Analysis 2017 产品密钥 C20I1
Lustre 2017 产品密钥 C0UI1
MEP Fabrication Suite 2017 产品密钥 00QI1
Navisworks Manage 2017 产品密钥 507I1
Navisworks Simulate 2017 产品密钥 506I1
Plant Design Suite Premium 2017 产品密钥 763I1
Plant Design Suite Standard 2017 产品密钥 788I1
Plant Design Suite Ultimate 2017 产品密钥 764I1
Point Layout 2017 产品密钥 925I1
Product Design Suite Premium 2017 产品密钥 782I1
Product Design Suite Ultimate 2017 产品密钥 781I1
ReCap Pro 2017 产品密钥 919I1
Revit 2017 产品密钥 829I1
Revit – with RIB iTWO add-on 2017 产品密钥 C1SI1
Revit LT 2017 产品密钥 828I1
Robot Structural Analysis Professional 2017 产品密钥 547I1
SketchBook Pro 2017 产品密钥 871I1
Vault Office 2017 产品密钥 555I1
Vault Professional 2017 产品密钥 569I1
Vault Workgroup 2017 产品密钥 559I1
Vehicle Tracking 2017 产品密钥 955I1
VRED Design 2017 产品密钥 885I1
VRED Presenter 2017 产品密钥 888I1
VRED Professional 2017 产品密钥 886I1
VRED Render Node 2017 产品密钥 890I1

Autodesk 2017 全系列产品注册机说明:
1、安装Autodesk 程序
2、使用以下序列号666-69696969安装。
3、产品密钥请查看上面的密钥列表。
4、安装完成后,开启软件。多国语言版的在开始菜单中选择简体中文版的快捷方式开启软件。
5、点击激活,勾选同意协议之后它会告诉您,您的序列号是错误的,这时点击关闭或上一步再点击激活即可。
6、在激活界面中选择“我拥有一个Autodesk激活码”。
7、将注册机复制到桌面启动对应版本的XFORCE Keygen 32bits 或 64bits注册机 。
8、先粘贴激活界面的申请号至注册机中的Request中,
9、点击Generate算出激活码,在注册机里点Mem Patch键否则无法激活提示注册码不正确。这条是激活的关键所在一定要算好之后先点击Mem Patch键否则就会提示激活码无效。
10、最后复制Activation中的激活码至“输入激活码”栏中,并点击下一步完成激活。
11、这样就完成了Autodesk产品的注册了。
注意: 请确保您正在运行注册机是以管理员身份,并在 Windows7/8 关闭 UAC。注册机可能会被安全软件误报病毒。

下载地址


本站1元=100家园币,你可以通过签到获得家园币,用来免费捐赠。
最新默认解压密码:Hoejc!xinyucn.cc 其他密码请去公众号。
如果链接丢失或未加,私信本站获取,仅对本站VIP会员开放。

请注意:微信公众号谢绝私信,你将得不到任何回复。

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先

免责声明:

根据《计算机软件保护条例》第十七条规定“为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可以不经软件著作权人许可,不向其支付报酬。”您需知晓本站所有内容资源均来源于网络,仅供本站会员用户交流学习与研究使用,版权归属原版权方所有,版权争议与本站无关,用户本人下载后不能用作商业或非法用途,禁止分享或传播。需在24个小时之内从您的电脑中彻底删除上述内容,否则后果均由用户承担责任;如果您访问和下载此文件,表示您同意只将此文件用于参考、学习而非其他用途,否则一切后果请您自行承担 。警告:本站仅服务站内会员用户,禁止在中国大陆用户下载使用、分享或传播,违者后果自负。同意本条款你方可捐赠购买下载本站资源,不同意请离开。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。

服务条款:

本站为个人博客非盈利性站点,所有软件信息均来自网络,所有资源仅供学习参考研究目的,并不贩卖软件,不存在任何商业目的及用途,网站会员捐赠是您喜欢本站而产生的赞助支持行为,购买充值 即代表你对本站的无偿捐助,非购买本站资源。仅为维持服务器的开支与维护,全凭自愿无任何强求。

为防止盗链,本站所有资源均需登陆后下载,即使是免费的。如果链接失效或者需要安装密码,可通过右上方菜单“私信本站”联系管理员补链或者提供安装密码;注意安装密码仅免费提供给本站VIP会员和捐赠用户。本站下载头条极速版并关注,还可以领取现金红包哦!

如需解压密码,关注官方微信号“ 心语家园“或扫描下面的微信公众号二维码,发送解压密码获取。默认解压密码即最新密码,如密码无效,可尝试其他密码。

  • 官方微信公众号
  • 扫一扫关注微信公众号,如果你觉得本站帮到了你,请通过下面的赏字按钮捐赠本站,谢谢!
  • weinxin
  • 本站官方头条号
  • 扫一扫关注官方头条号,新老用户扫描下载抖音极速版,可领取最高269元现金,每天使用都可领钱。
  • weinxin